Informacje dodatkowe

SZANOWNI RODZICE

 

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.

W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

W związku z tym, prosimy o przekazanie informacji do wychowawców klas do godz. 16.00 do 18 maja 2020 roku, czy Wasze dziecko będzie uczęszczało do szkoły, czy nadal pozostanie w domu pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.

 

Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi  stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji pracy poszczególnych klas I-III.

Dyrektor szkoły Marzenna Marjańska