Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

wydarzenie data
Rozpoczęcie roku szkolnego   4.09.2023
Dzień KEN 14.10.2023
Dzień Wszystkich Świętych 01.11.2023 ( środa)
Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2023 (sobota)
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.2023
Święto Trzech Króli 06.01.2024 (sobota)
Rozpoczęcie II semestru 29.01.2024
Ferie zimowe 15-26.01.2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-2.04.2024
Święto Pracy 01.05.2024 (środa)
Święto Konstytucji 3-go Maja 03.05.2024 (piątek)
Egzamin ósmoklasisty 14.05.2024 (wtorek)
15.05.2024 (środa)
16.05.2024 (czwartek)
Boże Ciało 30.05.2024 (czwartek)
dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
Termin dodatkowy Egzamin ósmoklasisty 10.06.2024 (poniedzialek)
11.06.2024 (wtorek)
12.06.2024 (sroda)
Dodatkowe dni wolneod zajęć dydaktycznyczno-wychowawczych (w te dni pracuje "zerówka" i zajęcia opiekuńcze na świetlicy 29.04.2024
30.04.2024
02.05.2024
17.05.2024
31.05.2024
Terminy obrak Rady Pedagogicznej:  
sierpień 28.08.2023
wrzesień 04.08.2023
12.09.2023
28.09.2023
październik (nowelizacja statutu i regulaminów) 19.10.2023
listopad (dostosowania na egzamin kl.8) 16.11.2023
styczeń 08-09.01.2024 (komisje)
11.01.2024 (rada plenarna
-klasyfikacyjna)
luty ( podsumowanie pracy za 1 półrocze) 01.02.2024
kwiecień (procedury egzaminacyjne) 25.04.2024
maj  ( do 23.05.2024 informacje o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania) 23.05.2024
czerwiec 13-14.06.2024 (komisje
klasyfikacyjjne)
17.06.2024 (rada plenarna
-klasyfikacyjna)
cały rok rady szkoleniowe zgodnie z problemami  
Zebrania klasowe:  
wrzesień 11-12.09.2023  kl. 0-I-III
13.09.2023 kl. IV-V
15.09.2023 kl. VI-VIII
listopad 16.11.2023
styczeń ( wszystkie klasy) 11-12.01.2024
lub
30.01-01.02.2024
marzec 21.03.2024
maj

 ( do 23.05.2024 informacje o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania)
09.05.2024 (wszystkie
klasy - w kl.8 egzaminy)
23.05.2024 (wg. potrzeb)
czerwiec 06-07.06.2024 (wszystkie
klasy)
Dni otwarte  
październik 19.10.2023 (wg.potrzeb)
grudzień
( do 14.12.2023 informacje o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania)
14.12.2023
luty 29.02.2024
kwiecień 25.04.2024
maj
( do 23.05.2024 informacje o ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania)
23.05.2024
   
Zakonczenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024
Ferie letnie 22.06-31.08.2024