Pedagog szkolny

Plan  pracy
Pedagog Marzena Jankowska

Dni tygodnia/ Godziny Pracy -PEDAGOG

PEDAGOG

 Poniedziałek
8.00 - 11.30 

8.00 – 8.45

ZKK  -  8b

8.45 – 10.45

czynności pedagoga

w tym konsultacje rodziców i nauczycieli 
 

10.45- 11.30

ZKK – 8b
 Wtorek

-
Środa
11.30 - 14.30 
 

11.30 - 14.30

czynności pedagoga  

w tym konsultacje rodziców i nauczycieli  

 

Czwartek 

 -
Piątek
8.00 - 11.30 

 

8.00 - 11.30

czynności pedagoga

w tym konsultacje rodziców i nauczycieli