Regulamin

Regulamin

§ 1 Ogólne zasady

 1. Właścicielem portalu sp2zyrardow.pl oraz wszelkich praw związanych z jego użytkowaniem i posiadaniem jest Szkoła Podstawowa nr2 w Żyrardowie. Ona Również jest Administratorem portalu sp2zyrardow.pl
 2. Nazwa sp2zyrardow.pl w dalszej części regulaminu będzie umieszczana pod skrótem sp2
 3. Regulamin określa zasady korzystanie z portalu sp2.
 4. Każda osoba rejestrująca się w sp2 zobowiązana jest do zapoznania zasadami tego regulaminu oraz do jego zaakceptowania.
 5. Korzystać z portalu sp2 mogą tylko i wyłącznie osoby dorosłe (zgodnie z obowiązującym prawem) oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna ustawowego.
 6. Użytkownik umieszczając wszelkiego rodzaju dane w sp2 zezwala na publikowanie tych danych w sp2 oraz na upublicznianie ich – status ogólno dostępne.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych zamieszczonych w ogłoszeniu w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) przez: Szkołę Podstawową nr2 ; ul. Narutowicza 35 ; 96-300 Żyrardów.
 8. Szkoła Posdatwowa nr2 w Żyrardowie ma prawo wykorzystać podane dane do wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i innych związanych z funkcjonowaniem portalu sp2.
 9. Użytkownik podając dane robi to dobrowolnie.
 10. Kopiowanie, powielanie bądź w jakikolwiek inny sposób używanie materiałów dostępnych w sp2 możliwe jest po uzyskaniu zgody portalu sp2 oraz właściciela danych.
 11. Wszelkiego rodzaju reklamacje związane z nieznajomością są automatycznie odrzucane.
 12. Rejestracja w sp2 oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

§ 2  Funkcjonowanie

 1. Portal sp2 nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach/reklamach oraz innych materiałach udostępnianych przez użytkowników. Portal nie weryfikuje treści zamieszczanych w serwisie i nie bada wiarygodności danych zawartych w ogłoszeniach.
 2. Publikowane treści w serwisie sp2 nie mogą zawierać znamion przestępstw i muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
 3. Dane zawarte w ogłoszeniach nie mogą zawierać krypto reklam – nie mogą zawierać aktywnych linków do innych stron bądź innego rodzaju aktywnych nośników.
 4. Pkt. 3 niniejszego paragrafu nie odnosi się do podanych danych kontaktowych w ogłoszeniu w tym adresu e-mail oraz linku do strony macierzystej obiektu.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym jest bezpłatne.
 6. Rejestracja w sp2 – forum oraz korzystanie z niego jest bezpłatna
 7. Treści umieszczane sp2 – forum niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne bądź w jakikolwiek inny sposób uwłaczające ludzkiej godności bądź jakiejkolwiek innej sprawie będą natychmiastowo usuwane przez administratora.
 8. Serwis sp2 nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników sp2 – forum.
 9. Aktywacja linku zawartego w mailu wysłanym podczas rejestracji użytkownika oznacza akceptację regulaminu.

§ 3 Security

 1. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie ich właścicielom.
 2. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w sp2 wymaga zgody właściciela

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian/modyfikacji w regulaminie.
 2. Administrator może bez powiadomienia ogłoszeniodawców zawiesić działalność portalu.